luns, 13 de maio de 2013

Traballos presentados na modalidade de VIDEOPOEMAS


Longa noite de pedra


Negra sombra 1

Maxicamente vello

                                       

Longa noite de pedra (recitado a capella)

                                    Dobres parellas

                                      

Negra sombra 2

Os Pinos


Que din os rumorosos
na costa verdecente
ao raio transparente
do prácido luar?

Que din as altas copas
de escuro arume arpado
co seu ben compasado
monótono fungar?

Do teu verdor cinguido
e de benignos astros
confín dos verdes castros
e valeroso chan,
non des a esquecemento
da inxuria o rudo encono;
desperta do teu sono
fogar de Breogán.

Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso ronco son,
mais só os iñorantes
e féridos e duros,
imbéciles e escuros
non nos entenden, non.

Os tempos son chegados
dos bardos das edades
que as vosas vaguedades
cumprido fin terán;
pois, donde quer, xigante
a nosa voz pregoa
a redenzón da boa
nazón de Breogán.
martes, 9 de abril de 2013

CONCURSO DE CREACIÓN LETRAS GALEGAS 2013

CONCURSO DE CREACIÓN LETRAS GALEGAS 2013

PARTICIPANTES: Todo o alumnado do República Oriental do Uruguai que estea interesado, en calquera das seguintes categorías:

          Categoría A: 1º,2º, 3º da E.S.O.

          Categoría B: 4º da E.S.O., 1º e 2º de Bacharelato

MODALIDADES:

1.     POESÍA: Extensión máxima de 60 versos.

2.     RELATO CURTO: Extensión máxima de 4 folios por unha cara

5.     VÍDEO: Un traballo por concursante ou grupo. Vede o folleto anexo.

7.     RAP: Un traballo por concursante ou grupo. Vede o folleto anexo.

TRABALLOS: Os traballos serán orixinais e inéditos, en lingua galega. Cada concursante ou grupo de concursantes poderá participar só cun traballo por modalidade.

TEMA E FORMATO libres. Os traballos asinaranse cun pseudónimo. Nun sobre pequeno incluiranse os datos do concursante: nome, apelidos, curso; nun sobre máis  grande meterase o traballo e o sobre cos datos do participante, no exterior do sobre grande poñerase o pseudónimo con que se asinou o traballo, así como a categoría e modalidade en que participa.

PRAZO: Poderanse entregar antes do 8 de maio a calquera profesora/or do departamento de Lingua galega. Non se admitirán traballos entregados fóra deste prazo.

PREMIOS: Un único premio por modalidade:
 Categoría A 20€
 Categoría B 30€


XURADO: Profesorado e persoal non docente. O fallo darase a coñecer na festa das Letras Galegas, no salón de actos do instituto, o 16 de maio a partir das 12:30

O XURADO PODERÁ DETERMINAR DESERTO OS PREMIOS SE CONSIDERA QUE OS TRABALLOS PRESENTADOS NON ACADAN A CALIDADE DESEXADA

A participación no concurso presupón a aceptación destas bases.

Vigo, abril do 2013. 

Departamento de galego.


ANEXO ÁS BASES DO CONCURSO DE CREACIÓN 2012

VIDEO: Formato AVI. Unha vez que tes montado o vídeo tes que editalo e cando o edites, escolles o formato; Procura que sexa pequeno e coa máxima calidade. 
                    Duración máxima: 5' minutos
                    Tema libre
                    Lingua vehicular galego
                    Remitir por e-mail a tirarrollas@gmail.com

RAP: 

Grupos como máximo de 4 persoas
Presentaranse por escrito, seguindo as normas da convocatoria.
Extensión mínima 1 folio por unha cara

Calquera dúbida será solucionada polo profesorado de lingua. 
Tamén podes consultar estas base en:
galeguai.blogspot.com

xoves, 7 de marzo de 2013

xoves, 21 de febreiro de 2013

Património da Galiza e da Humanidade (Petróglifos)Enlace a unha introdución ao mundo primitivo galaico: O legado celta galaico TVE2

Enlace á información sobre petroglifos na wikipedia

Enlace sobre arte rupestre no mundo

Enlace ao petroglifos galaicos na wikipedia en galego